Voorwaarden huidconsult (en - webwinkel)

PDF Afdrukken E-mail
 • Indien u een vraag heeft over een bepaalde huidziekte adviseren wij u, voordat u uw vraag stelt, eerst rond te kijken in de alfabetische index van huidproblemen/ziekten of behandelmethodes . Als u nog niet precies weet hoe de ziekte heet, kunt u gebruik maken van de diagnosetool . Op deze site staat betrouwbare informatie over vele huidziekten

 • Een gratis telefonisch  consult kan alleen gehouden worden

  - Bij volledig ingevuld vragenformulier
  - Met bijvoeging digitale foto(‘s), met resolutie 2-4 miljoen pixels

 • Een recept voor behandeling kan uitsluitend worden opgestuurd na een telefonisch consult en niet bij een advies per mail.

 • Indien de kwaliteit van de foto’s onvoldoende is kan gevraagd worden om nieuwe betere foto’s. Om foto’s te maken van zo’n goed mogelijke kwaliteit is een lijst met tips samengesteld.

 • Foto’s zijn niet geschikt voor beoordeling moedervlekken. Daarvoor dient u zicht te wenden tot huisarts of dermatoloog.

 • Indien de dermatoloog n.a.v. vragenformulier en foto’s niet tot een goede diagnose kan komen kan het advies luiden dat een bezoek aan huisarts of dermatoloog gewenst is.

 • Het kan zijn dat de ingestelde behandeling door huidconsult niet het gewenste resultaat heeft. Ook dan is het verstandig huisarts of dermatoloog te bezoeken.

 • Huidconsult.nl werkt uitsluitend met gekwalificeerde medisch specialisten en handelt volledig conform de KNMG richtlijnen:

KNMG Richtlijn online arts-patiënt contact

Deze richtlijn ziet op alle online contacten tussen arts en patiënt waarbij de arts heeft aangegeven, op welke wijze dan ook, dat hij voor patiënten online bereikbaar is en hij:
- een op de situatie van de patiënt gericht advies geeft of
- een (farmaco) therapie start of
- een herhaalrecept verstrekt.

In het belang van de kwaliteit en continuïteit van de zorg, is terughoudendheid geboden bij gebruikmaking van online communicatie.
Het uitgangspunt is dat online contacten ingebed dienen te zijn in een reeds bestaande behandelrelatie, dat wil zeggen een relatie waarin beide partners elkaar kennen, elkaar hebben ontmoet en zo nodig elkaar weer kunnen ontmoeten.
Het is echter niet uit te sluiten dat ook buiten een bestaande behandelrelatie online contacten mogelijk zijn.
Een arts kan besluiten tot een online contact met een patiënt in gevallen waarin de kwaliteit van zorg voldoende is gegarandeerd en de kans op nadelige gevolgen in voldoende mate is verkleind. De beslissing van de arts dient medisch-inhoudelijk verantwoord te zijn. Aan de overige voorwaarden uit de richtlijn moet zijn voldaan.
De richtlijn moet worden gezien als een aanvulling op de professionele standaard.
Omdat de ontwikkelingen op dit gebied nog in volle gang zijn zal één jaar na de vaststelling van deze richtlijn bekeken worden of deze voldoende houvast biedt bij het online arts-patiënt contact. Indien dat niet het geval is, zal de richtlijn aangepast worden.
Voor meer informatie zie de website van de KNMG Voor vragen over deze en andere richtlijnen van de KNMG kunt u contact opnemen met de KNMG-artseninfolijn, 030-2823322 of Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Utrecht, december 2004


(download hier de volledige richtlijn)

 • Adresgegevens:

Huidconsult.nl
Den Berg 18
4661 KZ Halsteren